Monthly Archives: August 2015

  • DSC_1442-5-700-450-80-rd-255-255-255
  • DSC_1351-2-700-450-80-rd-255-255-255
  • DSC_1357-3-700-450-80-rd-255-255-255
  • DSC_1363-4-700-450-80-rd-255-255-255
Read More
ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ އަގުތައް އިތުރަށް ހެޔޮކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރައްޔިތުން ޖަމާކޮށްފައި 100 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށާއި އެފައިސާއިން އިންވެސްޓް ކޮށް އޭގެ ފައިދާ ލިބެން… Read More

HajjCorp

HajjCorp