Monthly Archives: July 2015

 • _MG_6514
 • _MG_6516
 • _MG_6531
 • _MG_6537
 • _MG_6615
 • _MG_6683
 • _MG_6704
 • _MG_6804
 • _MG_6810
 • _MG_6912
 • IMG_6936
Read More
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރުމަށްދާ މީހުން މިއަދު ފުރަން ފަށައިފއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެކޯޕަރޭޝަންއިން ވިދާޅުވީ އެފަރާތުގެ ހަވާލުގައި ޢުމްރާއަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުން ފުރާފައިވާ ކަމަށާއި ދެވަނަ ގުރޫޕް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 03 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. މއަދު ފުރާފައިވަނީ 207 މީހުން ނެވެ. މމީހުން މާލެ… Read More
ހައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހާއްސަ ކިޓެއް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންއިން ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މިކިޓު ތަޢާރަފްކުރުމަށް ރޭ ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިކިޓް ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްއެވެ. ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ހާއްސަ މިކިޓުގައި ފޮއްޓަކާއި އިހްރާމް ހެދުމާއި ފައިވާނާއި މޯބައިލް ފޯނާއި ފައިސާ ފަދަ ތަކެތި ފަސޭހަ އިން ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަތްމަތީ ދަބަހަކާއި ލުއިކާނާ އަޅާ ފޮށްޓަކާއި… Read More